Schoulený v koutě

Schoulený v koutě
před bičem ze sametu
čekáš sladké pohlazení
plné nadávek

Čokoládové spáry
drásají ti kůži
víno teče proudem
z roztrhané pralinky

Obojek z pendreků
černých jako tvoje svědomí
utahuje smyčku
zkracuje tvé zoufalství

Reklamy

Spoutaná v okovech

Spoutaná v okovech
ověšená tíhou kapajícího zla
svíraná chladem jehlic
pohlazená dotekem smrti

Zlomená minulostí
jak seschlá větvička
poletující ve větru
nenacházející vykoupení

Ztracená v pocitech
hledající své srdce
věrné pampelišce z popela
rozpolcená v iluzích

Hořící svíčka

Hořící svíčka
teplo proudící do duše
hladíš mě po tváři
lehkým vánkem zapomnění

Tvou podobu
zastírá mlha
ztrácíš se mi před očima
tělo si už nevzpomíná

Vřelá objetí
potůčky linoucích se slz
ztrácíš se mi před očima
tělo chladne

Povolán vyšším principem
vytratil ses do neznáma
ztratil ses mi před očima
jako záblesk naděje

Zklamala jsem
neochránila jsem
a ty ses mi ztratil před očima
zůstala jsem sama

Odpusť mi
chybíš mi

Na silnici leží

Na silnici leží
chladnoucí tělo
bílý šat omývají
slzy deště

Na silnici leží
odpočívající tělo
zbaveno duše
toulající se po střechách města

Na silnici leží
spící tělo
plno křivdy a strachu
dožadující se práva

Na silnici leží
nehybné tělo
začínající se vpíjet
tóny smutku do asfaltu

Na silnici leží
mrtvé tělo
dívky, která doufala
v šťastné bytí.